Phim cách nhiệt là một dòng sản phẩm không quá xa lạ với nhiều người nữa. Vậy Phim cách nhiệt là gì?. Phim cách nhiệt có những tác dụng gì đối với cuộc sống của chúng ta?.