Giờ làm việc: T2 - T6 9:00 am đến 6:00 pm

Dán kính chống nóng văn phòng tại toà nhà International Plaza, Quận 1, TP HCM

.