Giải đáp câu hỏi dùng phim cách nhiệt llumar có tốt không?