Giờ làm việc: T2 - T6 9:00 am đến 6:00 pm

Sửa chữa máy xe lu, xe đầu kéo, máy thuỷ lực, xe ben, xe nâng tại HCM

.