Dán phim cách nhiệt bên trong hay bên ngoài là đúng cách?