Dán phim cách nhiệt kính cho tòa nhà, ô tô - Sự lựa chọn thông minh tiện lợi