Dán phim cách nhiệt nhà kính thì kính có bị mờ và tối không?

  • gọi điện thoại cho nanofilm
  • zalo