Giá film cách nhiệt có thực sự đắt cho nhà kính ven biển