Ưu điểm và nhược điểm của phim cách nhiệt nhà kính, ô tô