Giờ làm việc: T2 - T6 9:00 am đến 6:00 pm

Có nên dùng phim chống nóng cho cách nhiệt luyện thép c45

.