Có nên dùng phim chống nóng cho cách nhiệt luyện thép c45