Giá xốp cách nhiệt 10cm có thật sự rẻ so với mức thu nhập của bạn ?