Giờ làm việc: T2 - T6 9:00 am đến 6:00 pm

Phim cách nhiệt chống nóng tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

.