Giờ làm việc: T2 - T6 9:00 am đến 6:00 pm

Phim cách nhiệt tiếng anh là gì ? Bạn đã có khái niệm chính xác chưa ?