Bị từ chối đăng kiểm khi dán decal ô tô không đúng quy định

  • gọi điện thoại cho nanofilm
  • zalo