Hậu quả của việc dán phim cách nhiệt ô tô kém chất lượng.