Phim cách nhiệt nhà kính giá bao nhiêu cho mỗi m2?