Xe mới mua có cần dán phim cách nhiệt chống nóng hay không ?