Có nên dán kính cách nhiệt ngay sau khi nhà kính vừa xây xong